Project Description

Habitatges S’Agaró Platja

Categoria
Habitatge plurifamiliar

Localització
S’Agaró, Girona

Superfície
6999 m²

Data
1999

Autors
Joan Barceló, Mònica Moré

Estat
Construït