Project Description

Cases en filera Dr.Rovira

Projecte
Habitatge plurifamiliar

Localització
Sant Feliu de Guíxols

Superfície
807 m²

Data
1999

Col·laboradors
Coll Gorgot Team

Estat
Construït