Currículum

2010-2016

Reforma i interiorisme d’un habitatge a Salcombe, Anglaterra / 2016 / Superfície: 110 m² / En curs
Residència d’estiueig, Costa Brava / 2015 / Superfície: 930 m² / En curs
Reforma d’una casa entre mitgeres, Sant Feliu de Guíxols / 2015 / Superfície: 150 m² / Construït
Centre Cultural a Bamiyan, Afganistan / 2015 / Superfície: 2200 m² / Autors: Julio Gil, Jakko van ‘t Spijker i Elisabet Barceló / Concurs internacional
Interiorisme d’un habitatge a North Kensington, Londres / 2014 / Superfície: 110 m² / Finalitzat
Europan 13 a Streefkerk, Països Baixos / 2014 / Superfície: 1,7 ha / Arquitectes: Elisabet Barceló, Julio Gil Fariña, Paul van den Bergh / Concurs
Reforma integral d’una casa al Golf de Sant Cugat / 2014 / Superfície: 500 m² / Avantprojecte
Espai Públic Mascanada Ponent, Sant Feliu de Guíxols / 2014 / Superfície: 1,3 ha / En curs
Nova oficina Arquia de Girona / 2014 / Superfície: 150 m² / Autors: Julio Gil Fariña i Elisabet Barceló / Concurs
Reforma d’un àtic a Sant Gervasi, Barcelona / 2013 / Superfície:  570 m² / Construït
Habitatges tutelats al Port d’Aro, Platja d’Aro / 2013 / Superfície: 12000 m² / Avantprojecte
Pla de Millora Urbana Mascanada Ponent SMU-11b, Sant Feliu de Guíxols / 2012 / Superfície: 1,3 ha / Finalitzat
Europan 12 a Schiedam, Països Baixos / 2012 / Superfície: 2,1 ha / Autors: Elisabet Barceló i Julio Gil Fariña / Concurs
Reforma restaurant Don Quijote, Platja d’Aro / 2011 / Superfície: 78 m² / Construït
Reforma del Mas del Curt, l’Albiol / 2010 / Superfície: 240 m² / Autors: Isabel Cotchà, Anna Ollé i Elisabet Barceló / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 1, Sant Feliu de Guíxols / 2011 / Superfície: 407 m² / Autors: Joan Barceló, Elisabet Barceló i Isabel Cotchà / Construït

2000-2010

Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 2, Sant Feliu de Guíxols / 2009 / Superfície: 346 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat a Torres de Palau, Girona / 2009 / Superfície: 633 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 9 habitatges a la Plaça del Mercat, Sant Feliu de Guíxols / 2008 / Superfície: 1105 m² / Arquitectes: Joan Barceló i Joaquim Vayreda / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Los Olivos, Platja d’Aro / 2008 / Superfície: 458 m² / Autors: Joan Barceló, Elisabet Barceló i Isabel Cotchà / Avantprojecte
Hotel i locals comercials a Port d’Aro, Platja d’Aro / 2008 / Superfície: 12000 m² / Autors: Joan Barceló, Elisabet
Barceló, Isabel Cotchà i Aida Español / Avantprojecte
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 28, Sant Feliu de Guíxols / 2008 / Superfície: 426 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 5, Sant Feliu de Guíxols / 2008 / Superfície: 396 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 24, Sant Feliu de Guíxols / 2008 / Superfície: 283 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 16, Sant Feliu de Guíxols / 2007 / Superfície: 397 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 20, Sant Feliu de Guíxols / 2007 / Superfície: 264 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 18 CM, Sant Feliu de Guíxols / 2007 / Superfície: 343 m² / Construït
Conjunt de 4 habitatges en filera al carrer Garbí, Platja d’Aro / 2007 / Superfície: 779 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat a S’Agaró Vell, Platja d’Aro / 2007 / Superfície: 657 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Edifici comercial a la Bòvila, Platja d’Aro / 2006 / Superfície: 2569 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 22, Sant Feliu de Guíxols / 2006 / Superfície: 222 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat a Sant Elm, Sant Feliu de Guíxols / 2006 / Superfície: 365 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 7, Sant Feliu de Guíxols / 2005 / Superfície: 190 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 21, Sant Feliu de Guíxols / 2005 / Superfície: 290 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat a S’Agaró Vell, Platja d’Aro / 2005 / Superfície: 451 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat a S’Agaró Vell, Platja d’Aro / 2005 / Superfície: 451 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Conjunt de 20 habitatges en filera al carrer Buenos Aires, Sant Feliu de Guíxols / 2005 / Superfície: 3742 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 25, Sant Feliu de Guíxols / 2004 / Superfície: 186 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 8, Sant Feliu de Guíxols / 2004 / Superfície: 204 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 6, Sant Feliu de Guíxols / 2004 / Superfície: 207 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat a S’Agaró Vell, Platja d’Aro / 2004 / Superfície: 455 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Bateries 15 JCT, Sant Feliu de Guíxols / 2003 / Superfície: 352 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Bateries 26 MBDB, Sant Feliu de Guíxols / 2003 / Superfície: 240 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 6 habitatges al carrer Juli Garreta, Sant Feliu de Guíxols / 2003 / Superfície: 735 m² / Construït
Conjunt d’edificis plurifamiliars a Margarida Wirsing, Sant Feliu de Guíxols / 2002-2003 / Superfície: 3758 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 27, Sant Feliu de Guíxols / 2002 / Superfície: 171 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 4 habitatges a l’avinguda Reina Fabiola, Platja d’Aro / 2002 / Superfície: 561 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat XBM al Mas Trempat, Sant Feliu de Guíxols / 2002 / Superfície: 331 m² / Construït
Conjunt de 13 habitatges en filera Marina Park
, S’Agaró / 2002 / Superfície: 2620 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat Les Alzines 19, Sant Feliu de Guíxols / 2002 / Superfície: 218 m² / Col·laboradors: Lluís Cantallops / Construït
Edifici plurifamiliar de 12 habitatges al carrer Sant Pau, Figueres / 2002 / Superfície: 1281 m² / Col·laboradors: Coll
Gorgot Arquitectes / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat a S’Agaró Vell, Platja d’Aro / 2002 / Superfície: 451 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Edifici plurifamiliar de 20 habitatges Pol Mar, S’Agaró / 2001 / Superfície: 3701 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Edifici plurifamiliar de 8 habitatges al carrer Església, Platja d’Aro / 2001 / Superfície: 2367 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 15 habitatges a l’avinguda Ciutat de Girona, Platja d’Aro / 2001 / Superfície: 2384 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 6 habitatges al carrer Juli Garreta, Sant Feliu de Guíxols / 2001 / Superfície: 735 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 18 habitatges al carrer Santa Llogaia, Figueres / 2001 / Superfície: .223 m² / Col·laboradors: Coll Gorgot Arquitectes / Construït
Edifici plurifamiliar de 12 habitatges al carrer Riera, Platja d’Aro / 2001 / Superfície: 1520 m² / Col·laboradors: Coll Gorgot Arquitectes / Construït
Conjunt de 12 habitatges en filera al carrer Mindelheim, Sant Feliu de Guíxols / Superfície: 2442 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Reforma Masia Cal Fonei, Castell d’Aro / 2000 / Superfície: 490 m2 / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Conjunt d’edifici plurifamiliar i cases en filera al carrer Luchana, Sant Feliu de Guíxols / 2000 / Superfície: 3075 m² / Col·laboradors: Coll Gorgot Arquitectes / Construït
Edifici plurifamiliar de 24 habitatges Gran S’Agaró / 2000 / Superfície: 6.368 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 9 habitatges a l’avinguda Vall d’Aro, S’Agaró / 2000 / Superfície: 1671 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat JAD, Castell d’Aro / 2000 / Superfície: 386 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 12 habitatges al carrer Sant Sebastià, Platja d’Aro / 2000 / Superfície: 1664 m² / Construït

1990-2000

Edifici plurifamiliar de 56 habitatges Front de Mar, S’Agaró / 1999-2000 / Superfície: 7235 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Habitatge unifamiliar a Sant Amanç, Sant Feliu de Guíxols / 1999 / Superfície: 326 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 15 habitatges Central Park II / S’Agaró / 1999 / Superfície: 2746 m² / Construït
Conjunt de 4 habitatges en filera al carrer Dr. Rovira, Sant Feliu de Guíxols / 1999 / Superfície: 807 m² / Col·laboradors: Coll Gorgot Arquitectes / Construït
Conjunt de 12 habitatges en filera al carrer Margarida Wirsing, Sant Feliu de Guíxols / 1999 / Superfície: 2385 m² / Construït
Conjunt de 10 habitatges en filera en el  carrer Capmany, Sant Feliu de Guíxols / 1998 / Superfície: 1759 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Edifici de 4 habitatges unifamiliars, Sant Feliu de Guíxols / 1998 / Superfície: 360 m² / Construït
Conjunt d’edificis plurifamiliars S’Agaró Platja, S’Agaró / 1998-1999 / Superfície: 6999 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Edifici plurifamiliar de 23 habitatges, S’Agaró / 1997 / Superfície: 4019 m² / Col·laboradors: Mònica Moré / Construït
Edifici plurifamiliar de 18 habitatges Central Park, S’Agaró / 1997 / Superfície: 3045 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat NR, S’Agaró / 1996 / Superfície: 302 m² / Col·laboradors: Coll Gorgot Arquitectes / Construït
Conjunt de 22 habitatges Montecarlo, Sant Feliu de Guíxols / 1996 / Superfície: 2913 m² / Construït
Conjunt de 9 habitatges a S’Agaró / 1996 / Superfície: 1121 m² / Construït
Conjunt de 9 habitatges unifamiliars a S’Agaró / Superfície: 1450 m² / Construït
Edfici plurifamiliar de 8 habitatges al carrer Riera, Platja d’Aro / 1996 / Superfície: 1501 m² / Construït
Conjunt de 6 habitatges Lotus 5, Sant Feliu de Guíxols / 1996 / Superfície: 512 m² / Construït
Conjunt de 8 habitatges Lotus 4, Sant Feliu de Guíxols / 1995 / Superfície: 1150 m² / Construït
Conjunt de 5 habitatges Lotus 3, Sant Feliu de Guíxols / 1995 / Superfície: 577 m² / Construït
Conjunt de 17 habitatges Lotus 1-2, Sant Feliu de Guíxols / 1995 / Superfície: 4281 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 33 habitatges l’Estació, Girona / 1995 / Superfície: 4698 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 11 habitatges, Platja d’Aro / 1994 / Superfície: 1.149 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 86 habitatges S’Agaró Mar, S’Agaró / 1994 / Superfície: 2396 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 20 habitatges Les Dunes, S’Agaró / 1994 / Superfície: 2396 m² / Construït
Conjunt de 4 habitatges al carrer Bruguerol, Palafrugell / 1994 / Superfície: 770 m² / Construït
Edifici de 16 habitatges al carrer Santa Teresa, Sant Feliu de Guíxols / 1994 / Superfície: 2186 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Guifré, Sant Feliu de Guíxols / 1993 / Superfície: 236 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Cervantes, Sant Feliu de Guíxols / 1993 / Superfície: 200 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat al Mas Trempat, Sant Feliu de Guíxols / 1993 / Superfície: 194 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 18 habitatges, Figueres / 1993 / Superfície: 1898 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 32 habitatges Badia S’Agaró, S’Agaró / 1993 / Superfície: 6111 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 7 habitatges, Platja d’Aro / 1993 / Superfície: 775 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 12 habitatges al carrer Especiers, Sant Feliu de Guíxols / 1993 / Superfície: 2930 m² / Construït
Ampliació de l’Hotel Eden Roc, Sant Feliu de Guíxols / 1992 / Superfície: 1892 m² / Avantprojecte
Habitatge unifarmiliar aïllat JBN, Pals / 1992 / Superfície: 290 m² / Construït
Habitatge unifarmiliar aïllat MMR, Castell d’Aro / 1992 / Superfície: 278 m² / Construït
Habitatge unifarmiliar aïllat FSG, Calonge / 1991 / Superfície: 370 m² / Construït
Reforma interior d’habitatge unifamiliar al carrer Mallorca, Platja d’Aro / 1991 / Superfície: 370 m²  / Construït
Edifici plurifamiliar de 25 habitatges Olimpia, Platja d’Aro / 1992 / Superfície: 1629 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres CJ, Sant Feliu de Guíxols / 1991 / Superfície: 123 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sta Anna, Platja d’Aro / 1991 / Superfície: 486 m² / Construït
Habitatge entremitgeres al carrer Pecher, Sant Feliu de Guíxols / 1991 / Superfície: 212 m² / Construït
Conjunt de 30 habitatges Port S’Agaró, S’Agaró / 1991 / Superfície: 3144 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 12 habitatges i local comercial al carrer Sant Pau, Figueres / 1991 / Superfície: 1130 m² / Construït
Conjunt de 65 habitatges en filera Park Sant Ramon, Platja d’Aro / 1991 / Superfície: 9010 m² / Direcció d’obra
Edifici plurifamiliar de 19 habitatges a la carretera de Barcelona, Girona / 1991 / Superfície: 5175 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat, Santa Cristina d’Aro / 1990 / Superfície: 138 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres, Calonge / 1990 / Superfície: 288 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat al Mas Vilà, Calonge / 1990 / Superfície: 308 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 17 habitatges, Palafrugell / 1990 / Superfície: 1951 m² / Construït

1982-1990

Reforma edifici de13 habitages i 4 locals comercials, Platja d’Aro / 1989 / Superfície: 900 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat ALH a la Gramoia del Puig, Castell d’Aro / 1989 / Superfície: 125 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Ponent, Santa Cristina d’Aro / 1989 / Superfície: 165 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres, Sant Feliu de Guíxols / 1989 / Superfície: 100 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat, Santa Cristina d’Aro / 1989 / Superfície: 218 m² / Construït
Conjunt d’edificis plurifamiliars al carrer Santa Eliana, Platja d’Aro / 1989 / Superfície: 6532 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Nàpols, Platja d’Aro / 1989 / Superfície: 147 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllat a la urbanització Mas Nou, Platja d’Aro / 1989 / Superfície: 676 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 8 habitatges al carrer Bilbao i locals comercials, Platja d’Aro / 1989 / Superfície: 1399 m² / Construït
Edifici de 2 habitatges entre mitgeres, Santa Cristina d’Aro / 1989 / Superfície: 513 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 9 habitatges al carrer Riera, Platja d’Aro / 1989 / Superfície: 1309 m² / Construït
Conjunt de 45 habitatges l’Estel, Sant Feliu de Guíxols / 1989 / Superfície: 6352 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 3 locals, Platja d’Aro / 1988 / Superfície: 785 m² / Construït
Edifici plurifamliar de 18 habitatges, Platja d’Aro / 1988 / Superfície: 1170 m² / Construït
Conjunt de 42 habitatges i locals comercials, Platja d’Aro / 1988 / Superfície: 7518 m² / Construït
Edifici residencial i comercial entre mitgeres al carrer Juli Garreta, Sant Feliu de Guíxols / 1988 / Superfície: 566 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres, Palamós / 1988 / Superfície: 109 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 4 habitatges i local comercial, Sant Feliu de Guíxols / 1988 / Superfície: 796 m² / Construït
Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar a la Gramoia del Puig, Castell d’Aro / 1987 / Superfície: 620 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres JCD, Sant Feliu de Guíxols / 1989 / Superfície: 239 m² / Construït
Habitatge unifamiliar aïllada CJ, Montras / 1987 / Superfície: 189 m² / Construït
Habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Hospital, Sant Feliu de Guíxols / 1986 / Superfície: 432 m² / Construït
Edifici plurifamiliar de 28 habitatges Els Tamarius, Platja d’Aro / 1984 / Superfície: 2923 m² Construït
Edifici plurifamiliar de 19 habitatges al carrer Marina, Platja d’Aro / 1983 / Superfície: 2174 m²  / Construït
Hotel Bulevard, Platja d’Aro / 1982 / Superfície: 1724 m² / Construït