Serveis

2BA és un estudi d’arquitectura especialitzat en la redacció i construcció de projectes arquitectònics i urbanístics. Els més de 30 anys d’experiència acumulats avalen un profund coneixement de la construcció i una gran capacitat de coordinació de totes les parts que participen en el procés constructiu. 2BA ofereix els serveis que engloben tots els àmbits de l’arquitectura i urbanisme.

Projectes d’Obra Nova

Tenim una àmplia experiència en la redacció i construcció de projectes d’obra nova, majoritàriament residencials però també en el sector hoteler, comercial i industrial. Al llarg de 30 anys hem construït més de 160.000 m² d’habitatge plurifamiliar i més de 16.000 m² d’habitatge unifamiliar.
2BA redacta Avantprojectes, Projectes Bàsics i Projectes Executius. També duem a terme Direccions d’Obra i fem un control exhaustiu dels Amidaments i Pressupostos.

Projectes de Reforma i Rehabilitació

Realitzem reformes i rehabilitacions de tot tipus, col·laborant quan el projecte ho requereix, amb especialistes en càlcul d’estructures i en rehabilitació.

Tenim una àmplia experiència en Reformes Integrals i Parcials d’Habitatges, Reformes de Locals Comercials i Rehabilitacions Estructurals.

Projectes d’Interiorisme

2BA dissenya espais que responen a les necessitats dels clients alhora que creen emocions. Potenciem les qualitats espacials del projecte amb una acurada il·luminació i un bon ús dels materials. El fet de poder integrar el projecte d’interiorisme dins del projecte arquitectònic i del procés constructiu, ens permet fer un ús òptim dels recursos i del temps.

2BA treballa amb professionals del sector i industrials altament qualificats: dissenyadors, fusters, instal·ladors, ferrers, tapissers, etc. per aconseguir un resultat excel·lent.

Projectes de Reforma i Rehabilitació

Realitzem reformes i rehabilitacions de tot tipus, col·laborant quan el projecte ho requereix, amb especialistes en càlcul d’estructures i en rehabilitació.

Tenim una àmplia experiència en Reformes Integrals i Parcials d’Habitatges, Reformes de Locals Comercials i Rehabilitacions Estructurals.

Assessorament Tècnic

Tenim un coneixement profund de les Normatives Urbanístiques, el Codi Tècnic de l’Edificació, tramitacions de llicències en l’Administració, etc. 2BA realitza Assessorament Tècnic en tots aquests àmbits i efectua Valoracions Immobiliàries i Legalitzacions.

2BA també tramita Certificats Energètics dels Edificis Existents i Cèdules d’Habitabilitat, necessaris per la transmissió d’un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús.