Project Description

casa_unifamiliar_bateries5_01

casa_unifamiliar_bateries5_02

casa_unifamiliar_bateries5_03

casa_unifamiliar_bateries5_04

casa_unifamiliar_bateries5_05

Les Alzines 5

Projecte
Habitatge unifamiliar

Localització
Sant Feliu de Guíxols

Superfície
225 m²

Data
2018

Autors
Joan Barceló

Visualitzacions 3D
Julio Gil Fariña

Estat
En construcció