Project Description

Transformació del Koemarkt

Projecte
Urbanisme, Espai Públic, Habitatge plurifamiliar, Europan12

Localització
Schiedam, Països Baixos

Superfície
2,1 ha

Data
2013

Autors
Elisabet Barceló, Julio Gil Fariña

Visualitzacions 3D
Brice Desportes,
Oksana Pugajeva

Estat
Concurs

La prioritat d’aquest projecte és recuperar la identitat perduda del Koemarkt – el nom del qual significa mercat de bestiar- com a centre econòmic i social. El mercat es situava en el punt natural de connexió entre Rotterdam, Vlaardingen i el riu Mosa. El nou Koemarkt reconnecta la ciutat amb el seu entorn i és la plataforma des d’on les activitats econòmiques socials podran aflorar de nou.
El nou Koemarkt connecta el centre històric de Schiedam amb la zona industrial. Fan falta dur a terme 3 accions: 1. eliminar el trànsit dens de la plaça; 2. atravessar les plantes baixes per a comunicar peatonalment la plaça amb la nova àrea d’habitatges i oficines proposada a l’est; 3. eliminar un edifici per tal d’aconseguir connexió física i visual entre les dues àrees del projecte.
La industria tradicional s’ha situat a les afores de les ciutats. La indústria moderna és flexible, deslocalitzada, totalment embeguda en la societat i demanda espais urbans creatius. Les ciutats han d’integrar els diferents estrats de la societat en espais singulars.
Les noves activitats econòmiques requereixen espais flexibles i innovadors: espais col·lectius, oficines co-working, vivers d’empreses emergents, tallers, espais multifuncionals per a presentar productes, idees, conferències, exposicions, etc.
La frontera entre àrees industrials, comercials, de negocis i d’habitatges es tornen dèbils i permeables, així com el límit entre espai públic i privat.