Project Description

Pla de Millora Urbana i Projecte d’Urbanització de Mascanada Ponent

Projecte
Urbanisme, Sector de Millora Urbana, Espai Públic, Patrimoni Industrial

Localització
Sant Feliu de Guíxols

Superfície
1,3 ha

Data inici
2012

Autors
Joan Barceló, Elisabet Barceló

Col·laboradors
Pisan enginyeria

Visualitzacions 3D
Elisabet Barceló

Estat
En curs