Project Description

19 habitatges Estació

Projecte
Habitatge plurifamiliar

Localització
Girona

Superfície
5175 m²

Data
1991

Autor
Joan Barceló

Estat
Construït